Capital Circle

Stichting Derdengelden Online Payment Platform

Uw investeringen in projecten via Capital Circle lopen via de bankrekening van de Stichting Derdengelden Online Payment Platform (OPP). U maakt uw investering over aan OPP. Als het doelbedrag van het project is behaald dan maakt OPP (na ondertekening van de Overeenkomst van Geldlening) het bedrag over aan de Ondernemer. De Ondernemer betaalt vervolgens zijn maandelijkse aflossing aan OPP die op haar beurt de investeerders weer uitkeert. Wordt het doelbedrag van een project niet gehaald dan wordt uw investering door OPP aan u teruggestort.

Wie is Online Payment Platform?

Vanaf november is er een Europese Crowdfunding verordening die investeerders in Crowdfunding projecten nog beter moet beschermen en informeren. ESMA, de Europese autoriteit, en AFM, de Nederlandse autoriteit houdt hier toezicht op. Eén van de maatregelen is het afscheiden van het betalingsverkeer van het Crowdfunding platform en uit te laten voeren door een gespecialiseerde betaalinstelling. Capital Circle is met OPP een samenwerking aangegaan om alle betalingen te verzorgen. OPP heeft een PSD2 vergunning van De Nederlandsche Bank en staat ook onder toezicht van De Nederlandse Bank.

Let op!

Vanaf 1 januari 2024 kunnen iDeal en handmatige betalingen alleen nog voldaan worden naar de Derdengelden rekening van OPP. Zie hiervoor het nieuwe Dashboard in uw account. Net als Capital Circle houdt ook OPP haar Derdengeldenrekening aan bij Rabobank.