Capital Circle

Over crowdfunding

De term crowdfunding duikt steeds vaker op. Steeds meer bedrijven en stichtingen kiezen voor deze moderne vorm van online zakelijk financieren. Crowdfunding is binnen de economie van nu dan ook uitgegroeid tot misschien wel de belangrijkste alternatieve financieringsvorm voor ondernemingen en (vastgoed) projecten.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding werkt anders dan een traditionele bankfinanciering. De letterlijke betekenis van crowdfunding is ‘ophalen van geld bij het grote publiek’. De kapitaal zoekende ondernemer klopt niet aan bij een bank voor een lening, maar vertelt een grote groep investeerders, de zogenoemde ‘crowd’, over de plannen en vraagt hen om te investeren.

Veel mensen leggen een (klein) bedrag in en de vele beetjes maken uiteindelijk een groot geheel. Hierdoor komt de financiering in de meeste gevallen snel en gemakkelijk rond.

Verschillende vormen van crowdfundingprojecten

Een investering middels crowdfunding kan zich op zowel financiële als niet-financiële manieren terugbetalen. In de wereld van crowdfunding wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van crowdfunding: donatie, sponsoring, aandelen en leningen.

 • Donatie: geld schenken aan een goed doel. Bij deze vorm krijgt de investeerder niets terug voor zijn investering, er is dus sprake van pure liefdadigheid.
 • Sponsoring: het ondersteunen van een project van een bedrijf of particulier in ruil voor een niet-financiële tegenprestatie. Deze vorm wordt dikwijls toegepast bij projecten in de creatieve sector.
 • Aandelen: een aandeel nemen in een bedrijf. Investeerders worden gecompenseerd met dividend en waardevermeerdering van het aandeel. Het rendement van de investering speelt een belangrijke rol.
 • Lenen: geld uitlenen aan een bedrijf of particulier. Dit is een steeds populairder wordende vorm waarbij het rendement op de investering eveneens van groot belang is.

Waarom kiezen voor crowdfunding?

Door de vele voordelen is crowdfunding populair bij bedrijven die op zoek zijn naar (werk)kapitaal of bij de financiering van vastgoedprojecten. Ook voor particuliere en zakelijke investeerders is crowdfunding interessant. Er kan namelijk een mooi rendement behaald worden. Bekijkhier de rentepercentages die Capital Circle hanteert.

De actuele lage rentestand zorgt ervoor dat het ‘parkeren’ van (spaar)geld bij de bank bijna niets oplevert. Particuliere en zakelijke spaarders gaan daarom op zoek naar alternatieve investeringen met een hoger rendement. Crowdfunding is een gemakkelijke en bovendien laagdrempelige manier om meer rente op spaargeld te realiseren. Ook in de economie van morgen is crowdfunding daarom niet weg te denken.

De voordelen van crowdfunding

Steeds meer ondernemingen kiezen voor crowdfunding om projecten te financieren. De keuze voor crowdfunding is vaak een bewuste keuze. Ook als financiering uit eigen kapitaal of via de bank mogelijk is, kan crowdfunding alsnog erg aantrekkelijk zijn. Enkele belangrijke voordelen van crowdfunding zijn:

 • Ondernemers kunnen de tarieven en voorwaarden van een project veelal zelf bepalen. Deze vrijheid ontbreekt doorgaans bij financiering door een bank of financiële instelling.
 • Investeerders in crowdfundingprojecten zijn vaak klant van het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt en kunnen uitgroeien tot ambassadeurs of leveranciers van de onderneming. De kans op mond-tot-mondreclame is groot omdat investeerders zich dikwijls in hoge mate betrokken voelen bij de projecten waarin ze investeren.
 • Veel crowdfundingprojecten bieden een hoog rendement. Dit maakt crowdfunding interessant voor investeerders.
 • kan een belangrijk onderdeel zijn van de online marketingstrategie van een onderneming. Zo kan het bijvoorbeeld een effectieve manier zijn om alvast de bekendheid van een onderneming of product te vergroten en (gratis) publiciteit te genereren.
 • Als investeerder is het mogelijk de risico’s te spreiden door zelf het bedrag te bepalen waarmee wordt geïnvesteerd. Bovendien is het mogelijk om te investeren in bedrijven die u aanspreken en waarvan u zelf de risico’s kunt inschatten.
 • Een crowdfundingcampagne kan gezien worden als een interessante vorm van marktonderzoek: een onderneming krijgt bijvoorbeeld directe feedback van potentiële investeerders en klanten.

Crowdfunding en beleggen

Het aantal crowdfundingplatforms blijft gestaag groeien. Naarmate er meer platforms ontstaan, neemt ook de diversiteit aan platformen toe en wordt crowdfunding ook voor beleggers steeds interessanter. Inmiddels hebben vele beleggers crowdfunding als nieuwe vorm van investeren ontdekt. Aantrekkelijk hierbij is het hoge rendement en de hoge mate van transparantie die crowdfundingprojecten kenmerken.

Bankvrij financieren

Via Capital Circle lenen wij uitsluitend geld uit aan bedrijven. Wij hebben hier een naam aan gegeven, Bankvrij Financieren, om duidelijkheid te scheppen in het crowdfundinglandschap. Capital Circle is het crowdfunding (crowdlending) platform voor ondernemers en investeerders en specialist in het 'laten werken' van kapitaal.

Waarom Capital Circle?

Sinds de lancering van het platform Capital Circle zijn er meer dan 550 crowdfunding projecten van ondernemers succesvol gefinancierd voor een totaalbedrag van ruim 65 miljoen euro. Capital Circle heeft een slagingspercentage van ruim 90%. Enkele andere redenen om te kiezen voor Capital Circle zijn:

 • AFM Ontheffing
 • Stichting Derdengelden Online Payment Platform
 • Stichting Security Trustee KOM Group
 • De toetsing van projecten met inzage in reacties van andere potentiele investeerders
 • Aantrekkelijk rendement en lage kosten
 • Helder acceptatiebeleid en reëel rentetarief
 • Pas betalen als 90% van het doelbedrag is behaald
 • Account met uitgebreid financieel overzicht
 • Ruim 65 miljoen euro gefinancierd
 • Ruim 550 projecten gefinancierd

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot crowdfunding bij Capital Circle? Neem dan geheel vrijblijvendcontact met ons op via 015 – 760 00 19.

Het juiste crowdfundingplatform

Om een grote groep investeerders te kunnen bereiken, presenteert de ondernemer de plannen op een crowdfundingplatform. Capital Circle is een voorbeeld van een dergelijk platform. Bij de propositie wordt vermeld wat het doelbedrag is dat met de crowdfundingcampagne gevraagd wordt. De ondernemer vertelt zijn verhaal, onderbouwt dit met financiele gegevens en noemt de randvoorwaarden (denk aan rentepercentage en looptijd) waaraan de propositie voldoet.

Zakelijke en particuliere investeerders kunnen er vervolgens voor kiezen om geld te investeren in het betreffende project. Zodra het doelbedrag is behaald, wordt de bij elkaar gebrachte lening uitgekeerd aan de ondernemer en zullen de investeerders maandelijks rente en aflossing betaald krijgen.

Wilt u meer weten over hoe crowdfunding bij Capital Circle werkt? Op deze pagina vindt u meer specifieke informatie.

Kijk op Crowdfundingcijfers.nl voor actuele cijfers van de branche.