Capital Circle

Hallo ondernemer!

Geld lenen zonder bank? Of op zoek naar investeerders?

Veel plannen komen niet van de grond, omdat banken geen bedrijfsleningen meer verstrekken. Er is echter een goed alternatief: crowdfunding. Bij Capital Circle noemen we dat bankvrij financieren, ofwel lenen op maat! Wilt u een crowdfundingcampagne starten? Lees dan verder.

Zo werkt het!

Bij ons vraagt u eenvoudig een financiering aan. In slechts vijf stappen kunt u tot publicatie van uw project komen. Onderdeel hiervan is de toetsing van uw financierbaarheid door een van onze specialisten.

Stap 1: Registratie

Via ons platform kunt u een ondernemersaccount aanmaken. Vanuit dit account kunt u uw financieringsaanvraag indienen. Aan de hand hiervan zullen wij contact met u opnemen.

Stap 2: Financieringsaanvraag indienen

Na een eerste intakegesprek, maken wij een voorlopige inschatting van de haalbaarheid van uw financieringsbehoefte via ons platform. Vervolgens vragen wij u om de documentatie voor de inhoudelijke toetsing van uw project. U betaalt de toetsingsfee van € 395,- ex. btw.

Stap 3: Projectpagina opmaken

Het identificatieproces dient te worden doorlopen bij onze betaaldienstverlener. Daarnaast schrijft u alvast een pitch waarmee u uw project toelicht aan de potentiële investeerders. Wij toetsen uw financierbaarheid en gaan aan de slag met het opmaken van de projectpagina.

Stap 4 & 5: Goedkeuring & Publicatie

Bent u het eens met de projectpagina? Dan bent u alleen nog de publicatiefee verschuldigd. Na betaling van de publicatiefee, publiceren wij het project op ons platform. Elke investeerder kan zich verdiepen in uw project en een bedrag naar keuze beleggen.

Dit heeft u nodig

  • Bedrijfsprofiel KvK
  • Businessplan
  • Meest recente cijfers (Dit zijn de formele cijfers van het huidige boekjaar, evt. prognose cijfers, incl. een begin en eindbalans.)
  • Meest recente jaarrekening (Dit zijn de formele cijfers van het meest recente volledige boekjaar)
  • Gewaarmerkt BKR-rapport
  • Prognose huidig jaar
  • Prognose volgend jaar
  • Een VOG van alle UBO’s die >20% belang aanhouden

Neem contact op om financiering aan te vragen