Capital Circle

Beleggersbescherming

Hoe zit het met het risico?

Let op: crowdfundingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel en de voor crowdfunding toegelaten instrumenten vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel!

De zekerheden die een ondernemer biedt zijn ondergebracht bij Stichting Security Trustee KOM Group. In een voorkomende situatie - waarbij er een achterstand in de betalingen bij een project ontstaat - zal elk incasso traject namens de investeerders onder toezicht staan van Stichting Security Trustee KOM Group. Deze Stichting heeft als doel zich in te spannen om de ondernemer te motiveren tot het doen van betalingen aan de investeerders en in het uiterste geval door een ondernemer verstrekte zekerheden uit te winnen.

Via Capital Circle leent u geld uit aan ondernemers. U neemt dus altijd een risico. Dat risico is voor een deel beschreven in de analyse die gemaakt wordt bij elke financieringsaanvraag. Alleen aanvragen die financieel getoetst zijn en die zijn ingediend door geregistreerde ondernemers komen door de check. Capital Circle werkt met onafhankelijke financiële analisten die goed bekend zijn met de beoordeling van ondernemingsplannen. U heeft daarnaast zelf de mogelijkheid om in een periode van 48 uur voordat feitelijk ingeschreven kan worden op een project, vragen te stellen aan de ondernemer. In deze periode van 48 uur gaat de communicatie tussen de mogelijke investeerders, de ondernemer en Capital Circle transparant, open en direct. Capital Circle is hierin onafhankelijk en dit vraag en antwoord traject vooral aanmoedigen om duidelijkheid over de risico's door de mogelijke investeerders boven water te krijgen. U dient altijd zelf een inschatting te maken van de risico's, de aangeleverde stukken, het project en de ondernemer.

De door de ondernemer aangeboden zekerheden zijn alleen uit te winnen na juridische procedures. Deze procedures zijn kostbaar, kunnen lang duren en zijn vaak afhankelijk van vele factoren waar Stichting Security Trustee KOM Group geen controle over heeft. De incasso kosten van een uitwinningsprocedure worden verrekend met de opbrengst uit de procedure waardoor per saldo netto minder overblijft om aan de investeerders uit te keren. Stichting Security Trustee KOM Group neemt geen verantwoordelijkheid voor de via een ondernemer of taxateur aangegeven 'waarde van de gestelde zekerheden'.

Wij adviseren u een verantwoord deel van uw vermogen te investeren en vooral te spreiden over meerdere projecten.

De AFM raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.