Capital Circle

Wat betekent ECSP voor u

De afgelopen periode is hard gewerkt om de nieuwe versie van het Capital Circle platform om aan de randvoorwaarden van de Europese Wetgeving te laten voldoen. Met veel trots en genoegen presenteren wij dit nieuwe platform.

De Toelatingskennistest en de Rekentool

De Toelatingskennistest is de opvolger van de Investeringstoets. Hiermee wordt enerzijds de ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie van (aspirant-) beleggers in kaart gebracht. Anderzijds wordt hiermee het basisinzicht in de risico’s verbonden aan het beleggen in het algemeen, alsmede aan het beleggen in crowdfunding projecten in het bijzonder in kaart gebracht. De uitkomst van deze 'test' heeft geen gevolgen voor het plaatsen van nieuwe beleggingen.

De rekentool simuleert de ruimte die beleggers hebben om verlies te dragen. Hiertoe berekent de Rekentool uw Vrij Belegbaar Vermogen. Samen met de Toelatingskennistest heeft de Rekentool als doel om het juiste risicobewustzijn bij beleggers te creëren.

Vrij Belegbaar Vermogen

Om het Vrij Belegbaar Vermogen te kunnen bepalen, vraagt de Rekentool u om informatie omtrent uw financiële situatie. Capital Circle gaat hier natuurlijk conform haar privacy beleid vertrouwelijk mee om. Zowel de Toelatingskennistest en de Rekentool zijn nu al beschikbaar via het dashboard van uw account en kunnen reeds afgenomen worden.

De geldigheidsduur van de beide onderdelen wordt getoond nadat deze zijn doorlopen.

Beleggingsprocedure

Per 10 november 2023 hebben we de procedure voor het plaatsen van investeringen aangepast aan de nieuwe Europese regelgeving. Dit heeft nogal wat consequenties, dus graag uw aandacht voor deze aanpassingen die inmiddels zijn doorgevoerd op het platform en dus gelden voor alle nieuwe projecten vanaf heden;

Wat is een Reservering?

Op het nieuwe platform kunnen investeerders een zgn. 'Reservering in een project' doen. Door aan te geven geinteresseerd te zijn in een project, kunt een Reservering aanmaken. In feite is heteen reservering voor een uiteindelijke Investering in een project. Als 90% van het doelbedrag met reserveringen is volgeschreven ontvangen alle Investeerders met een Reservering in een project een betaalverzoek om hun Reservering om te zetten in een Investering.

Pas als minimaal 100% aan Investeringen van het doelbedrag definitief is (dus na de 4 dagen bedenktijd) sluit het project.

Wat is de Bedenktijd?

Onder de Europese Wetgeving vervalt de oriëntatieperiode van 48 uur. In plaats hiervan geldt voor iedere Investering een bedenktijd van 4 kalenderdagen om een Investering zelfstandig te annuleren vanuit het Dashboard. Hierna is een Investering definitief. Een Reservering kan te allen tijde worden geannuleerd door een investeerder.

Waarom krijg ik een risicowaarschuwing?

Tot slot zijn wij verplicht om bij iedere Toezegging/Investering u te wijzen op het risico dat u loopt met het investeren in Crowdfundingprojecten. Hiertoe is de Investeerdertoets vervangen door de Toelatingskennistest en deze moet iedere 2 jaar herhaald worden. Zolang de vergunning nog niet is afgegeven is de Toelatingskennistest nog niet verplicht. Daarnaast tonen we u bij iedere Toezegging/Investering een pop-up scherm met een risicowaarschuwing (zie onderstaande afbeelding).

Betaaldienstverlener Online Payment Platform

Eén van de belangrijkste gevolgen van de Europese Wetgeving (ECSP 2020/1503) voor u als klant van Capital Circle, is dat een Crowdfundingdienstverlener zelf geen Betaaldienstverlening mag verlenen. Capital Circle is hiertoe de samenwerking met Online Payment Platform (OPP) aangegaan. OPP beschikt over de benodigde PSD2 vergunning om betaaldienstverlening aan te bieden. Vanaf heden gaan alle iDeal betalingen al via OPP. De volgende stap is dat ook de maandelijkse incasso bij de ondernemer en de uitbetalingen aan investeerders via OPP gaan verlopen. Als gevolg hiervan is Capital Circle verplicht om al haar investeerders en ondernemers te identificeren en verifiëren conform de wettelijke richtlijnen van de Wwft en de SW. Graag helpen we u door antwoord te geven op een aantal veel voorkomende vragen.

Waarom lopen alle betalingen nu via OPP?

Vanaf november is er een Europese Crowdfunding verordening die investeerders in Crowdfunding projecten nog beter moet beschermen en informeren. ESMA, de Europese autoriteit, en AFM, de Nederlandse autoriteit houdt hier toezicht op. Eén van de maatregelen is het afscheiden van het betalingsverkeer van het Crowdfunding platform en uit te laten voeren door een gespecialiseerde betaalinstelling. Capital Circle is met OPP een samenwerking aangegaan om alle betalingen te verzorgen. OPP heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank en staat ook onder toezicht van De Nederlandse Bank.

Waarom moet ik mij opnieuw registreren als klant?

Dat komt door de strengere regels om investeerders in Crowdfunding-projecten beter te beschermen. Capital Circle moet weten wie als klant wordt geaccepteerd en of Crowdfunding geschikt is voor een investeerder. Ook de betaalinstelling moet u eerst als klant accepteren voordat er betalingen gedaan mogen worden. We hebben het proces om u als investeerder te registreren zo makkelijk mogelijk gehouden.

Waarom kan ik soms opeens niet meer betalen aan OPP?

Als u de registratie bij OPP voor de eerste keer opstart, wordt gevraagd om uw verwachte jaarlijkse transactie volume en het verwachte aantal jaarlijkse transacties op te geven. Op basis van deze gegevens (die niet gedeeld worden met Capital Circle!) stelt OPP een risicoprofiel vast van u als investeerder. Indien u werkelijke transactiegedrag hiervan te ver naar boven afwijkt, kunt u tijdelijk geen betalingen meer doen aan OPP. U heeft dan uw transactielimiet bereikt en krijgt u een verzoek om uw profiel aan te passen. U kan dan worden gevraagd een identificatie via IDIN te doen of de herkomst van uw vermogen te verklaren. Zodra dat verwerkt is, kunt u weer betalingen verrichten aan OPP. De status hiervan wordt in uw Dashboard weergegeven.

Heeft OPP inzicht in mijn bankrekening?

Nee, OPP heeft geen inzicht in uw bankrekening.

Wat doet OPP met mijn gegevens?

OPP voert in opdracht van Capital Circle werkzaamheden uit om u als klant te kunnen accepteren. We delen daarom een aantal gegevens met OPP. U verstrekt zelf aanvullende gegevens. OPP controleert en beoordeelt die gegevens. De gegevens die OPP namens Capital Circle verwerkt zijn opgenomen in de Privacyverklaring van Capital Circle.

Voor het uitvoeren van betaaltransacties is OPP verantwoordelijk. Welke gegevens zij verwerken is in de Privacyverklaring van OPP opgenomen.

Waarom moet ik met iDEAL een 1-cent betaling doen?

Met deze betaling wordt de tegenrekening vastgesteld en de overeenkomst bevestigd. Dit is het bankrekeningnummer waarop alle betalingen worden gedaan. Deze bankrekening moet op uw naam staan. Betalingen vanaf een andere bankrekening zijn niet toegestaan.

Wat is iDIN?

iDIN is vergelijkbaar met iDEAL en wordt gebruikt als persoonlijke identificatie. Door een iDIN-transactie krijgt OPP direct uw gecontroleerde NAW-gegevens, geboortedatum en IBAN. Dan weten we zeker dat we met de juiste persoon afspraken maken. iDIN kost geen geld voor een gebruiker.

Waarom kan ik geen spaarrekening gebruiken?

Een spaarrekening is niet geschikt voor ‘dagelijks’ betalingsverkeer omdat u vaak alleen met uw eigen bankrekening transacties kan doen. Zo is het niet mogelijk om iDEAL-betalingen te doen of om een incasso te gebruiken met een spaarrekening.

Ik heb alleen een en/of rekening. Kan ik dan ook klant worden?

Ja, dat kan. Belangrijk is dan dat de eerstgenoemde op de en/of rekening geïdentificeerd kan worden. De tweede naam valt namelijk soms weg. In dat geval kan aanvullende informatie gevraagd worden.

Hoe krijg ik mijn geld terug als het project niet start?

Als het project niet start dan geeft Capital Circle dat door aan OPP. Zij storten uw betaling dan meteen terug.

Ik wil bijstorten op het project. Kan dat?

Ja. Zolang het project nog niet gesloten is, kan u een toegezegde investering verhogen. Daarvoor dient u een extra investering en betaling te doen. Bij de afronding van het project worden alle investeringen van hetzelfde account samengevoegd.

Ik heb een betaling voor een project gedaan, maar ik heb me bedacht. Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Ja, als investeerder heb je een bedenktijd van 4 dagen. Capital Circle bewaakt die termijn en zorgt ervoor dat je investering terugbetaald wordt door OPP als u dit binnen 4 dagen na uw toezegging aangeeft bij Capital Circle.

Waarom kan ik geen rijbewijs gebruiken?

Op een rijbewijs zijn niet alle gegevens opgenomen die nodig zijn om alle toetsingen te doen.

Ik heb een buitenlands legitimatiebewijs. Kan ik dat gebruiken om mij aan te melden?

Ja. Nagenoeg elk buitenlands legitimatiebewijs is te gebruiken voor identificatie bij OPP. Zorg altijd voor een goede foto in kleur.

Ik heb 2 legitimatiebewijzen uit verschillende landen. Welke moet ik gebruiken?

Als u beschikt over een legitimatiebewijs uit verschillende landen, en een daarvan is uit Nederland, dan gebruikt u het Nederlandse legitimatiebewijs.

Mijn legitimatiebewijs is niet meer geldig. Kan ik mij registreren?

Nee. Helaas is dat niet mogelijk. Voor een acceptatie als klant bij Capital Circle en OPP, is altijd een geldig legitimatiebewijs nodig.

Kan ik ook een kopie paspoort gebruiken die gemaakt is met de KopieID app?

Ja dat kan. Zolang de gegevens op het legitimatiebewijs leesbaar zijn. Wij verwijderen, na verwerking altijd het legitimatiebewijs.

Hoe weet ik wie de UBO van mijn organisatie is?

De uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is kort gezegd de natuurlijke persoon die uiteindelijk gerechtigd is tot het vermogen, of beslissingsbevoegdheid in die organisatie heeft voor meer dan 25%. Bijna elke juridische entiteit is verplicht om uiterlijk 22 maart 2022 de UBO bij de Kamer van Koophandel te registreren in het UBO-register. U vindt meer informatie over een UBO via de Kamer van Koophandel, of op de website van OPP.