Capital Circle

Risicokwalificatie

Op basis van de kengetallen die de ondernemer aandraagt wordt het ondernemingsplan getoetst. Denk bijvoorbeeld aan de financiële gegevens van de laatste jaren. Of, in het geval van een startend bedrijf, aan een prognose voor de balans of de cashflow. Uit deze analyse komen twee belangrijke punten naar voren:

  • de aflossingscapaciteit voor de aanvraag
  • de risicoklasse van het project

Capital Circle deelt projecten in meerdere risicoklassen in, van relatief hoog tot relatief laag risico. Met die classificatie hebben onze investeerders een goed beeld van de financiële haalbaarheid van de projecten. De indeling bepaalt ook de minimale nominale rente die de ondernemer zal betalen aan uw investeerders. Naarmate het risico van de aanvraag groter is, is het vanzelfsprekend om een hogere rente te hanteren.

Risicoklassen

Ratings

Rente%* vanaf:

Risico klasse 1 (zeer laag, uitstekend)

AA

5,58%

Risico klasse 2 (laag, goed)

A

5,83%

Risico klasse 3 (gemiddeld)

BB

6,58%

Risico klasse 4 (bovengemiddeld)

B

8,08%

Risico klasse 5 (hoog, zwak)

CC

10,58%

Risico klasse 6 (zeer hoog, speculatief)

C

13,08%

*Rentestanden o.b.v. 36 maanden looptijd d.d. 24 april 2024, bron Financieel Dagblad

Disclaimer:

De indeling in een risico klasse geeft een inschatting van het risico op enig moment. Dit geeft geen garantie en aan de indeling in de risico klasse kunnen geen rechten worden toegekend. Elk project dient door de investeerder zelf te worden beoordeeld en heeft hiervoor de mogelijkheid minimaal gedurende 2 dagen na de eerste publicatie.

In het reactie-menu heeft de investeerder de mogelijkheid om vragen te stellen over de propositie. Deze vragen worden in principe door of via de ondernemer beantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het doen van enige investering.