Capital Circle

Algemene voorwaarden

Met de nieuwe registratieprocedure die per maandag 1 januari 2024 ingegaan is, voldoet Capital Circle op dit punt aan de Eurpese Wetgeving voor Crowdfundingdienstverleners en is Capital Circle nog beter in staat de belangen van investeerders te behartigen.

Eén van de belangrijkste gevolgen van de Europese Wetgeving (ECSP 2020/1503) voor u als klant van Capital Circle, is dat een Crowdfundingdienstverlener zelf geen Betaaldienstverlening mag verlenen. Capital Circle is hiertoe de samenwerking met Online Payment Platform (OPP) aangegaan. OPP beschikt over de benodigde PSD2 vergunning om betaaldienstverlening aan te bieden. Sinds juni dit jaar gaan alle iDeal betalingen al via OPP en vanaf 1 januari 2024 kunnen ook handmatige betalingen voldaan worden naar de Derdengelden rekening van OPP. Zie hiervoor het nieuwe Dashboard in uw account.

Vanaf 1 januari 2024 zullen tevens voor alle nieuw te publiceren projecten ook de maandelijkse incasso bij de ondernemer en de uitbetalingen aan investeerders via OPP gaan verlopen. Als gevolg hiervan is Capital Circle verplicht om al haar investeerders en ondernemers te identificeren en verifiëren conform de wettelijke richtlijnen van de Wwft en de SW.

De aangepaste Raamovereenkomst vormt de basis voor de rechtsverhouding tussen de Investeerder enerzijds en Capital Circle en de Stichting Security Trustee KOM Group anderzijds. De Raamovereenkomst geeft de belangrijkste regels weer (die doorlopend van toepassing zijn) ten aanzien van de Investeerder, diens Inschrijvingen en Geldleningsovereenkomsten.

Volgens de Raamovereenkomst heeft de Stichting Security Trustee KOM Group een permanent en onbetwist mandaat om namens de investeerders op te kunnen treden en adequaat en snel te kunnen handelen.

Op basis van de volmacht kan de Stichting Security Trustee KOM Group de registratie van zekerheden op ieder gewenst moment actualiseren zonder dat ondernemer hiervoor gegevens hoeft aan te leveren.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de Gezamenlijke Algemene Voorwaarden aangepast aan de Europese Wetgeving voor Crowdfundingdienstverleners. De actuele versie kunt u hier inzien; Gezamenlijke Algemene Voorwaarden KOM Group (december 2023)

Met ingang van 1 januari 2024 is de Raamovereenkomst aangepast aan de Europese Wetgeving voor Crowdfundingdienstverleners. De actuele versie kunt u hier inzien; Raamovereenkomst (december 2023) te aanvaarden.

Met ingang van 1 januari 2024 hanteren we deze tarieven voor Investeerders.

Met ingang van 1 januari 2024 hanteren we deze tarieven voor Ondernemers.

Bekijk hier het concept van de standaard overeenkomst van geldlening