Capital Circle

Wie zijn wij?

Ondernemers helpen is onze drijfveer

De KOM Group is opgericht in 2013 (30 augustus) als Kapitaal op Maat door zeven enthousiaste ondernemers. Die elk hun kennis en ervaring hebben ingezet om van Kapitaal Op Maat het toonaangevende Crowdfunding platform van Nederland te maken.

Exact 5 jaar later, op 30 augustus 2018, is Kapitaal op Maat overgenomen door het zittende management. De nieuwe aandeelhouders hebben Kapitaal op Maat verder uitgebouwd en laten uitgroeien tot de toonaangevende crowdfundingdienstverlener van Nederland. Door de overname heeft Kapitaal op Maat haar platform verder kunnen ontwikkelen en het aantal investeringsprojecten kunnen verhogen. Als echte FinTech zoekt Kapitaal op Maat de oplossing als eerste in de techniek en streeft ernaar het Team klein en overzichtelijk te houden.

Per 30 november 2022 heeft Kapitaal op Maat de Europese Vergunning als Crowdfunding Service Provider (ECSPR) verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kapitaal op Maat B.V. is per 1 oktober 2023 omgedoopt naar de KOM Group B.V. en heeft Capital Circle per dezelfde datum overgenomen. Tevens heeft de KOM Group haar vergunning naar alle overige EU landen gepaspoort. Hiertoe is het de KOM Group toegestaan om in alle overige EU landen actief te zijn. Het streven is om het Capital Circle label te hanteren voor de buitenlandse activiteiten van de KOM Group.

De dagelijkse beleidsbepalers van Kapitaal Op Maat zijn Peter-Paul van Dijk (Algemeen Directeur) en Wilbert Knol (Financieel Directeur). Peter-Paul initieert onder andere nieuwe financiële diensten en handhaaft het acceptatiebeleid. Wilbert bewaakt de financiële processen.

Directie

Peter-Paul van Dijk, Algemeen Directeur

Wilbert Knol, Financieel Directeur

Team Capital Circle

Tobias Knibbeler - Manager Operations

Floyd van Ommeren - Client Service Manager

Tom Pruijsers - Marketing & Communicatie

Historie

Capital Circle is op 1 oktober 2023 overgenomen door de KOM Group. Per 30 november 2022 heeft de KOM Group de Europese Vergunning als Crowdfunding Service Provider (ECSPR) verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De vergunning zorgt voor verdere professionalisering van de sector, doordat dezelfde regels op Europees niveau van toepassing zijn. Deze regelgeving heeft met name betrekking op transparantie, beleggersbescherming en operationele processen. Onder de Europese regelgeving zal Capital Circle bijdragen aan een transparante Europese kapitaalmarkt, die voor zoveel mogelijk geldgevers en geldvragers beschikbaar blijft.

Missie & Visie van de KOM Group

De Missie van de KOM Group is om een bijdrage te leveren om ook in het hart van het kapitalistische systeem, namelijk het financiële stelsel, een concurrerend en robuust model te creëren waarbij het marktrisico gescheiden is van de partijen die voor de infrastructuur zorgen.

De Visie van de KOM Group is dat zich een non-bancaire Europese kapitaalmarkt ontwikkelt waar alleen partijen met een vergunning toegang tot hebben. Deze zal zich volledig online begeven waarbij partijen digitaal toegang verkrijgen. Op deze platform omgeving worden geldgevers en geldvragers volledig geautomatiseerd bij elkaar gebracht (matching). De KOM Group zal op basis van haar vergunning een relevante partij op deze non-bancaire Europese kapitaalmarkt zijn.