Capital Circle

Consolidatie in de crowdfundmarkt

27-10-2023 door Peter-Paul van Dijk

Consolidatie in de crowdfundmarkt

De deadline voor de Europese Vergunning van 10 november komt snel dichterbij. Een aantal partijen hebben de vergunning inmiddels verkregen, maar zeker nog niet allemaal. Een groot aantal partijen zullen hun activiteiten moeten staken of zullen samenwerking moeten zoeken met een vergunde partij. Wij merken dat zich een consolidatieslag voordoet in onze branche. Capital Circle was reeds een intensieve samenwerking aangegaan met Kapitaal op Maat die over de Europese Vergunning beschikt.

In dat kader informeren wij u met gepaste trots dat de eerder aangekondigde samenwerking met Kapitaal op Maat heeft geleid tot een formele overname en dat het Capital Circle platform verder kan onder de vergunning van Kapitaal op Maat. U kunt dit terugvinden in het register van Crowdfundingdienstverleners op de site van de AFM. De vergunning houdende entiteit is omgedoopt naar de KOM Group die vanaf heden 2 labels hanteert, Capital Circle en Kapitaal op Maat.

De merknaam Capital Circle is bewust gehandhaafd vanwege de goede reputatie en de mogelijkheid om hiermee in de nabije toekomst ook over de grens actief te worden. Voor de projecten die op Capital Circle worden gepubliceerd, gelden dezelfde strenge toetsingsregels en beoordelingsprocedures, zoals die op de projecten van Kapitaal op Maat van toepassing zijn onder de Europese vergunning.

Binnenkort lanceren we een vernieuwde versie van het Capital Circle platform die aan alle geldende randvoorwaarden voldoet. Om ook te kunnen blijven investeren in de projecten op Capital Circle, dient u zich vooralsnog apart te registreren bij Capital Circle. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, kunt u een mail sturen naar info@capitalcircle.nl en ontvangt u een registratielink waarmee u zich alvast kunt onboarden op het nieuwe platform.

Ook de constructie met de Stichting Security Trustee Capital Circle, zal voor beide labels worden gecombineerd met een gezamenlijke Stichting Zekerheden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om projecten gecombineerd te funden over de 2 labels. Investeerders van beide labels verkrijgen dan dezelfde zekerheidsrechten. Hiertoe zal de Stichting Security Trustee Capital Circle worden omgedoopt tot Stichting Security Trustee KOM Group.

Op deze wijze werken wij aan een internationaal, multi-label platform dat klaar is voor de groei en ontwikkelingen die zich gaan voordoen op de verder digitaliserende Europese kapitaalmarkt. Wij streven ernaar dat deze markt voor zoveel mogelijk ondernemers en voor alle type beleggers toegankelijk is en blijft.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Team Capital Circle